Żeglarz jachtowy

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:

  • ukończenie 14 roku życia
  • zdanie egzaminu