Sternik motorowodny

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
  • osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

  • ukończenie 14 roku życia
  • zdanie egzaminu