Przeglądy i rejestracje

W klubie KBW Retman funkcjonuje inspektor Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Można u nas wykonać przegląd i rejestrację łodzi motorowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie.

Kontakt:

  • inspektor PZMWiNW Andrzej Marzec – tel. 606659922