Morski sternik motorowodny

Patent morskiego sternika motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich

Warunkiem uzyskania patentu morskiego sternika motorowodnego jest:

  • ukończenie 18 roku życia
  • zaświadczenie o odbyciu stażu morskiego – 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach
  • zdanie egzaminu