Kapitan motorowodny

Patent kapitana motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń

Warunkiem uzyskania patentu kapitana motorowodnego jest:

  • posiadanie patentu morskiego sternika motorowodnego
  • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym:
  • co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenie jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m