Mechanik motorowodny

Patent mechanika motorowodnego uprawnia do:

  • pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych

Warunkiem uzyskania patentu mechanika motorowodnego jest:

  • posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych
  • zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
  • zdanie egzaminu