Licencja na holowanie statków powietrznych

Licencja na holowanie narciarza statków powietrznych uprawnia do:

  • holowania statków powietrznych (spadochronów, lotni, paralotni itp.)

Warunkiem uzyskania patentu mechanika motorowodnego jest:

  • ukończenie 18 roku życia
  • posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego
  • odbycie kursu szkoleniowego, zdanie egzaminu