Licencja na holowanie narciarza wodnego

Licencja na holowanie narciarza wodnego uprawnia do:

  • holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Warunkiem uzyskania patentu mechanika motorowodnego jest:

  • ukończenie 18 roku życia
  • posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego
  • zdanie egzaminu