Jachtowy sternik morski

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do:

  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest:

  • ukończenie 18 roku życia
  • zaświadczenie o odbyciu stażu morskiego – 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach
  • zdanie egzaminu